ปฏิทินการเรียน

คุณสามารถดูปฎิทินหลักสูตร เพื่อดูหัวข้อการสอนที่เปิดอยู่ ณ ตอนนี้ และในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าเรียนตามวันเวลาและหัวข้อที่คุณสนใจ หรือ สอบถามการเรียนได้ที่นี่

กรกฎาคม

พฤ
อา
20
29
21
31
27
30
25
28
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18

สิงหาคม

พฤ
20
29
21
31
27
30
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18

กันยายน

พฤ
29
21
30
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
8
10
12
11
13
14
15
16
17
18
7
9
20
27

ตุลาคม

พฤ
20
29
21
31
27
30
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
15
16
17
14
18

พฤศจิกายน

พฤ
29
21
30
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
8
12
11
13
14
16
17
18
7
9
20
27
10
15

พฤศจิกายน

พฤ
29
21
25
28
อา
26
24
19
22
23
1
2
3
4
5
6
8
12
11
13
14
16
17
18
7
9
20
27
10
15
30
สนใจสมัครเรียน หรือมีคำถามเพิ่มเติม
แชทมาคุยกับเรา
© Befin Academy, 2020