คอร์สที่กำลังเปิดรับสมัคร

Module 1 : Unlock Your Financial Advisor Potential
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ที่ต้องการเข้าใจและกำหนดเส้นทางอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินในแบบของคุณ
บทเรียนออนไลน์ 4 ชั่วโมง
ดูได้ 1 เดือน
+
Coaching
LIVE
1 ชั่วโมง
Zoom Meeting
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy
Module 2 : Build & Scale Your Financial Advisory Service
เสริมทักษะการดูแล และวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดตามเป้าหมายของลูกค้า
เรียนรู้ 5 บทเรียน ผ่าน Workshop+Coaching
2 วัน
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy
Module 3 : Design Your Financial Advisory Service
การจัดการและการให้คำปรึกษาทางการเงิน เน้นการเตรียมตัวเข้าหาลูกค้าอย่าง และกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้ 5 บทเรียน
2 วัน
+
Coaching/Workshop
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy
Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth
หลักสูตรที่เน้นเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และการจัดพอร์ตสำหรับลูกค้ารายใหญ่
เรียนรู้ 5 บทเรียน
+ Workshop
1 วัน
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy
Retirement Income Solution for a “Next Normal” Environment
หลักสูตรที่มุ่งเน้นสำหรับเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ โดยเน้นการสร้างกระแสเงินสดหลังเกษียณ สำหรับบุคคลทั่วไป
เรียนรู้ 5 บทเรียน
+ Workshop
1 วัน
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy
ช่องทางอื่น
© Befin Academy, 2020