17,500 บาท
15,750 บาท
สนใจสมัครเรียน
Build & Scale Your Financial Advisory Service
เสริมทักษะการดูแล และวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดตามเป้าหมายของลูกค้า
เรียนรู้ 5 บทเรียน ผ่าน Workshop+Coaching
2 วัน
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy

Build & Scale Your Financial Advisory Service

การดูแลลูกค้า กับ Financial Advisor เป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น และสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหรือที่ทำเป็นอาชีพรองได้ และทำได้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ เพราะการทำตามเป้าหมายของลูกค้าจะนำมาซึ่งความเชื่อถือในตัวของที่ปรึกษาทางการเงินเอง...ยิ่งลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจ...ท่านจะเดินในสายอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืน

ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทำให้ Befin Academy เห็นถึงความสำคัญของอาชีพรองที่สามารถสร้างได้จากใบอนุญาตสำหรับประกอบอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินที่มีอยู่จึงทำให้ Befin Academy ริเริ่มสร้างหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างรากฐานการประกอบอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินให้แข็งแรงและสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยหลักสูตร Build & Scale จะมุ่งเน้นความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เสริมทักษะการดูแล และวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดตามเป้าหมายของลูกค้า ตลอดจนการวางกลยุทธที่เหมาะกับที่ปรึกษาการเงินแต่ละท่าน...ยิ่งเข้าใจลูกค้า ยิ่งทำทำให้ท่านน่าเชื่อถือ

***คอร์สนี้ไม่ได้สอนให้ท่านนำความรู้ไปสอบใบอนุญาตแต่สอนให้ท่านนำสิ่งที่มีอยู่ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตัวท่านเอง ***

In This Course

 • สัมมนา 2 วันเต็ม พร้อม Coaching 1 ชั่วโมงเต็ม
  พฤ. 26-ศ.27 พ.ย. 63 l 09.00 - 16.00 น.
  ณ Eastin Grand Hotel Sathorn (BTS สรุศักดิ์)
 • Lesson 1: จัดกลุ่มลูกค้าและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • Lesson 2: การให้คำแนะนำที่ตรงกับเป้าหมายของลูกค้า
 • Lesson 3: การจัดทรัพย์สินลงทุน ภาคปฏิบัติ
 • Lesson 4: กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับที่ปรึกษาการเงิน
 • Lesson 5: FA Coaching & Mentoring Room

Instructor

Dr.Maethee Chandavimol
Befin CEO, Financial Advisor Expert

อดีตวิศวกรที่ผันตัวจากหนุ่มโรงงานปิโตรเคมีมาสกัดแก่นความรู้การเงินส่วนบุคคลสู่การบริหารความมั่งคั่งในธุรกิจครอบครัวผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ของการโค้ชสร้างหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินพันธุ์ใหม่ให้กับคนไทย

Profile ผู้สอน

คอร์ส CIFA นี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินทั้ง IC และ IP Licence
 • ผู้ที่มีความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนที่ต้องการมีอาชีพที่ 2 
 • อยากมีอาชีพด้านการเงินที่ทำได้แม้ในยามเกษียณ
 • ต้องการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ต่อยอดการดูแลลูกค้าด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA เมื่อคุณเรียนจบครบ 3 Module ได้แก่ Module 1, Module 2 และ Module 3

สนใจสมัครเรียน หรือมีคำถามเพิ่มเติม
แชทมาคุยกับเรา
© Befin Academy, 2020