รูปแบบการเรียน

เรียนแบบผสม
ออนไลน์และออฟไลน์

laptop

คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สของ Befin เรียนได้ทุกที ทบทวนเรียนซ้ำได้ตลอดเวลา

video

เรียนสดผ่าน Live Streaming

บรรยากาศแบบเรียนสดส่งตรงถึงบ้านคุณ
พร้อม private coaching session เจาะลึกแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

คอร์สเรียนออฟไลน์

สัมผัสประสบการณ์ตรงจากผู้สอน และเข้าร่วม workshop ลงมือทําจริงในห้องเรียน

CIFA certified

รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ

ช่องทางอื่น
© Befin Academy, 2020