ตัวช่วยวางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ตัวช่วยวางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน

การวางแผนเกษียณนั้นเป็นเรื่องสำคัญ หากมีการเตรียมตัวและวางแผนไว้ล่วงหน้าก็จะยิ่งดี แต่มนุษย์เงินเดือนนั้นมีรายได้คงที่ และมักจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูง เงินออมน้อย เมื่อเวลาผ่านไปหากรายได้เพิ่มก็จะมีการเสียภาษีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนอาจจะ ...
การเตรียมความพร้อม ก่อนวันเกษียณ

การเตรียมความพร้อม ก่อนวันเกษียณ

เรื่องของการเกษียณและการเตรียมตัวบริหารทรัพย์สินหลังเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ได้ไกลตัว จะทำอย่างไรเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการดำเนินชีวิตในช่วงก่อนเกษียณอายุ ...
คนเกษียณ ต้อง ลงทุนหรือไม่

คนเกษียณ ต้อง ลงทุนหรือไม่

ก่อนวันเกษียณผู้คนส่วนใหญ่คงมีการวางแผนและประเมินไว้แล้วบ้างว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ให้เพียงพอในการใช้ไปตลอดชีวิต และแน่นอนว่าเงินที่เตรียมไว้สำหรับเกษียณนั้นเพียงพอต่อการเกษียณหรือไม่? ถ้าหากไม่พอ จะมีทางใดที่สามารถทำให้เงินเพียงพอได้บ้าง? การลงทุนเป ...
เกษียณไม่ใช้เรื่องไกลตัว เริ่มวางแผนหรือยัง

เกษียณไม่ใช้เรื่องไกลตัว เริ่มวางแผนหรือยัง

คนส่วนใหญ่มักมองว่า “การเกษียณ” เป็นเรื่องที่ไกลตัวและยังมาไม่ถึง จึงทำให้มองข้ามเรื่องการเกษียณไป จากสถิติคนไทยมีอายุยืนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะอายุยืนมากยิ่งขึ้นด้วย เฉลี่ยแล้วอายุจะอยู่ที่ 80 ปีขึ้นไป คนโดยส่วนใหญ่มักจะเริ่มวางแผนเกษีณตอนอายุ 40 ...
มุมมองในการจัดพอร์ตการเงิน เพื่อคนวัยเกษียณ ให้กับนักลงทุนของ FINNOMENA

มุมมองในการจัดพอร์ตการเงิน เพื่อคนวัยเกษียณ ให้กับนักลงทุนของ FINNOMENA

ดร.เมธี จันทวิมล กับมุมมองในการจัดพอร์ตการเงินเพื่อคนวัยเกษียณให้กับนักลงทุนของ FINNOMENA เนื่องจากในยุคปัจจุบันพบว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่ในตลาดในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดสำหรับคนในวัยเกษียณ จึงทำให้คนวัยนี้มีความกังวลในการลงทุน หากจ ...