หลักสูตรแนะนำ

CIFA
Certified Independent
Finacial Advisor

หลักสูตรสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

4-6 ชั่วโมง

MONEY PLAYGROUND 101 สร้างนิสัยลูกรักให้เป็นนักออมเงินอย่างถูกวิธี

หลักสูตรการเงิน สำหรับเด็กอายุ 7-10 ขวบ

5 ชั่วโมง

Money Playground 102 เปิดประตูสู่โลกการลงทุนให้ลูกรัก กับ Mr.Messenger

หลักสูตรการเงิน สำหรับเด็กอายุ 9-12 ขวบ

5 ชั่วโมง

4-6 ชั่วโมง

4-6 ชั่วโมง

4-6 ชั่วโมง

SUCCESS STORIES

“เป็นคอร์สที่ทำให้มีโอกาสได้มารีวิวการทำงานในฐานะ FA ได้ดีมากเลยครับ ทำให้ได้เห็นถึงสิ่งที่ควรต้องปรับปรุง และพัฒนา เพื่อนำไปสู่การบริการลูกค้าอย่างมีอาชีพครับ ขอบคุณครับ ดร.เม”

คุณนำชัย สุขเกษม - Investment Planner

“CIFA ช่วยปลดล็อคศักยภาพการให้คำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงินจริงๆครับขอขอบคุณที่ ดร.เม นำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้มากๆครับ”

คุณทศพร เสียงสุคนธ์ - ตัวแทนประกันชีวิต AIA - Financial Advisor

“ขอบคุณที่ ดร.เม ช่วยทำให้เห็นภาพและมองอนาคตในอาชีพนี้จะเป็นอย่างไร และวางแผนได้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำพลาดและทำให้ต้องเสียเวลาแก้อีกยกใหญ่ แนะนำสำหรับใครที่อยากทำงานอิสระในสายอาชีพนี้ เพื่อจะได้มีมาตรฐานในวงการมากขึ้นด้วยครับ”

คุณฐากร วรภศโสภน - ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

“หลักสูตรทำให้เราได้เห็น Journey ของการเป็นที่ปรึกษาการทางการเงินที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพมากขึ้นจริงๆค่ะ ขอบคุณ ดร.เมธีนะคะ”

คุณบุณยลักษณ์ สกุลโสรัจจะ - Financial Planner CHAPT

“เคยสอบ IC License มานานมากแล้ว แต่ด้วยความที่ทำอาชีพหลักเป็นด้านอื่น เลยยังไม่มีโอกาสได้ใช้ License นี้สร้างอาชีพให้กับตัวเอง คอร์สนี้เหมือนเป็นใบเบิกทางที่ทำให้สามารถเดินสายที่ปรึกษาการเงินเป็นอาชีพเสริมได้”

คุณภวิกา กาญจนธำมรงค์ - Content Developer

“ชอบมากค่ะ ที่ทำให้มองเห็นเป้าหมายของอาชีพ ปูพื้นเรื่องความเข้าใจตัวเองและลูกค้า เห็น career path พร้อมๆ กับสร้างความเข้าใจว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพนี้ต้องวางแผน มีเป้าหมายและกลยุทธ์ชัดเจน สุดยอดค่ะ”

คุณจามรี สุขสมหมาย – ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

“ดร.เมสอนให้รู้จักตัวเอง รู้จักลูกค้ามากขึ้น ว่าเราเป็นที่ปรึกษาการเงินสายไหน และลูกค้าเราเป็นสายไหน ทำให้สามารถพัฒนาตัวเอง และนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

คุณอั้น - Investment Advisor

“เรียน Module 1 เรียบร้อยครับ เป็นคอร์สที่ดีมากครับ ได้ทั้งกลยุทธ และเทคนิค รวมถึง Mindset ที่ดีสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพครับ”

คุณกิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ - Financial Advisor

“เดินด้วยตัวเองมา 3 ปี หลักสูตรนี้ช่วยจัดเรียงให้หมดเลย และยังได้เรียนรู้มองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามมาอีกด้วยแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ หลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้สมหวังได้เท่านั้น ยังย่นระยะเวลาให้อีกด้วยขอบพระคุณ ดร.เม มากๆ ครับ”

คุณบดินทร์ ตระกูล - ผู้แนะนำการลงทุน

“เป็นคอร์สที่ทำให้มีโอกาสได้มารีวิวการทำงานในฐานะ FA ได้ดีมาเลยครับ ทำให้ได้เห็นถึงสิ่งที่ควรต้องปรับปรุง และพัฒนา เพื่อนำไปสู่การบริการลูกค้าอย่างมีอาชีพครับ ขอบคุณครับ ดร.เม”

คุณนำชัย สุขเกษม - Investment Planner

“CIFA ช่วยปลดล็อคศักยภาพการให้คำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงินจริงๆครับขอขอบคุณที่ ดร.เม นำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้มากๆครับ”

คุณทศพร เสียงสุคนธ์ - ตัวแทนประกันชีวิต AIA - Financial Advisor

“ขอบคุณที่ ดร.เม ช่วยทำให้เห็นภาพและมองอนาคตในอาชีพนี้จะเป็นอย่างไร และวางแผนได้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำพลาดและทำให้ต้องเสียเวลาแก้อีกยกใหญ่ แนะนำสำหรับใครที่อยากทำงานอิสระในสายอาชีพนี้ เพื่อจะได้มีมาตรฐานในวงการมากขึ้นด้วยครับ”

คุณฐากร วรภศโสภน - ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

“หลักสูตรทำให้เราได้เห็น Journey ของการเป็นที่ปรึกษาการทางการเงินที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพมากขึ้นจริงๆค่ะ ขอบคุณ ดร.เมธีนะคะ”

คุณบุณยลักษณ์ สกุลโสรัจจะ - Financial Planner CHAPT

“เคยสอบ IC License มานานมากแล้ว แต่ด้วยความที่ทำอาชีพหลักเป็นด้านอื่น เลยยังไม่มีโอกาสได้ใช้ License นี้สร้างอาชีพให้กับตัวเอง คอร์สนี้เหมือนเป็นใบเบิกทางที่ทำให้สามารถเดินสายที่ปรึกษาการเงินเป็นอาชีพเสริมได้”

คุณภวิกา กาญจนธำมรงค์ - Content Developer

“ชอบมากค่ะ ที่ทำให้มองเห็นเป้าหมายของอาชีพ ปูพื้นเรื่องความเข้าใจตัวเองและลูกค้า เห็น career path พร้อมๆ กับสร้างความเข้าใจว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพนี้ต้องวางแผน มีเป้าหมายและกลยุทธ์ชัดเจน สุดยอดค่ะ”

คุณจามรี สุขสมหมาย – ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

“ดร.เมสอนให้รู้จักตัวเอง รู้จักลูกค้ามากขึ้น ว่าเราเป็นที่ปรึกษาการเงินสายไหน และลูกค้าเราเป็นสายไหน ทำให้สามารถพัฒนาตัวเอง และนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

คุณอั้น - Investment Advisor

“เรียน Module 1 เรียบร้อยครับ เป็นคอร์สที่ดีมากครับ ได้ทั้งกลยุทธ และเทคนิค รวมถึง Mindset ที่ดีสำหรับการเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพครับ”

คุณกิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ - Financial Advisor

“เดินด้วยตัวเองมา 3 ปี หลักสูตรนี้ช่วยจัดเรียงให้หมดเลย และยังได้เรียนรู้มองเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามมาอีกด้วยแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ หลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้สมหวังได้เท่านั้น ยังย่นระยะเวลาให้อีกด้วยขอบพระคุณ ดร.เม มากๆ ครับ”

คุณบดินทร์ ตระกูล - ตัวแทนบริษัทเอไอเอ จำกัด

“เป็น module เริ่มต้น ที่ทำให้เราได้รู้ตัวเอง และ วิเคราะห์ว่าเราอยู่ที่ phase ไหน และ เริ่มคัดกรองว่า ลูกค่้าอยู่ phase ไหน และ ทำให้เราวางแผนเตรียมการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการ ทำ platform”

คุณสุชีลา อนุวัตตระกูล - Financial Advisor

ลูกค้าของเรา