หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • แนวทางในการประเมินความพอเพียงของกองทุนเพื่อการเกษียณ
  • หลักการสร้างรายได้หลังเกษียณ (Retirement Income)
  • การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของวัยเกษียณ
  • การบริหารทรัพย์สินหลังเกษียณอย่างมืออาชีพ
  • Case Study: Retirement Income Solution
เพิ่มทักษะการดูแลลูกค้าที่มีเป้าหมายเกษียณ
เสริมกลยุทธ์การสร้างกระแสเงินสดหลังเกษียณ
Workshop การบริหารทรัพย์สินหลังเกษียณอย่างมืออาชีพ

ภาพรวมหลักสูตร

Beyond Investing : Creating Retirement Income Solutions : หลักสูตรวางแผนการดูแลลูกค้า
ที่มีเป้าหมายลงทุนเพื่อการเกษียณ “หลักสูตรวางแผนการดูแลลูกค้าที่มีเป้าหมายลงทุนเพื่อการเกษียณ”
ช่วยเพิ่มทักษะการดูแลลูกค้าให้มีกระแสเงินสดหลังเกษียณอย่างตรงตามเป้าหมาย

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้แนะนำการลงทุน สามารถวิเคราะห์และนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าที่สนใจวางแผนเกษียณได้อย่างตรงจุด โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างรายได้และกระแสเงินสดหลังเกษียณ  ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างมืออาชีพ

แนวทางการประเมินความพอเพียงขององทุนเพื่อการเกษียณ

เป้าหมายในการเกษียณ
ประเมินแผนการจัดสรรเงิน ณ ปัจจุบัน

หลักการสร้างรายได้หลังเกษียณ (Retirement Income)

การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยของการเกษียณ

การบริหารทรัพย์สิหลังเกษียณอย่างมืออาชีพ

workshop และ case study สำหรับการวางแผนเกษียณอย่างมืออาชีพ ในฉบับ Financial Advisor

ระยะเวลา6  ชั่วโมง  (Offline)
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning + Workshop

ราคาปกติ 15,000 บาท

Early Bird เพียง 14,250 บาท (รวม VAT)สมัครภายใน 24 ก.พ. 65 เท่านั้น

คลิกเพื่อสมัคร

ดร.เมธี จันทวิมล

AFPTTM, CFWA®, RMA®, Befin CEO, Financial Advisor Expert

“Wealth Coach หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง”

ดร.เมธี จันทวิมล

AFPTTM, CFWA®, RMA®, Befin CEO, Financial Advisor Expert

“Wealth Coach หนนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง”

ประวัติผู้สอน

เส้นทางสู่ CIFA

2021-01-27
CIFA Certificate

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA
เมื่อคุณเรียนจบครบทั้ง 3 Module

 

เส้นทางสู่ CIFA

2021-01-27
CIFA Certificate

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA
เมื่อคุณเรียนจบครบทั้ง 3 Module