หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • หลักการจัดการทรัพย์สินครอบครัวและธุรกิจครอบครัว
  • ทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินและการส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว
  • Case Study : การจัดการทรัพย์สินครอบครัว
  • การวิเคราะห์พอร์ตประกันชีวิตสำหรับลูกค้ารายใหญ่
  • Workshop : การใช้ประกันชีวิตและ
    การวิเคราะห์พอร์ตประกันชีวิตลูกค้ารายใหญ่
เสริมทักษะการจัดการทรัพย์สินครอบครัว
วิเคราะห์ลูกค้าโดยเครื่องมือเฉพาะ
วิเคราะห์พอร์ตประกันสำหรับลูกค้ารายใหญ่
ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

ภาพรวมหลักสูตร

Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth :
“หลักสูตรเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และการจัดพอร์ตสำหรับลูกค้ารายใหญ่”
จะได้เรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้ารายใหญ่ ด้วยการดูแลทรัพย์สินและธุรกิจของครอบครัว
อย่างถูกจุดและถูกต้องอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการทรัพย์สินครอบครัวและการส่งต่อทรัพย์สินที่มีอยู่จากรุ่นสู่รุ่น โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าใจความเสี่ยงในการจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้า เน้นเรื่องของสภาพคล่อง การรั่วไหล ความผันผวนของสินทรัพย์ รวมไปถึงการจัดพอร์ตและวิเคราะห์ประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหญ่ ที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินโฟกัสกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน

หลักการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และ ธุรกิจครอบครัว

สิ่งที่ต้องรู้ และ ควรระวังในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว
ความเสี่ยงในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว

ทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และ ส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว

เครื่องมือในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว
ทรัพย์สินและมรดก

การจัดการทรัพย์สินครอบครัวและธรรมนูญรอบครัว

Case Study

การจัดการทรัพย์สินครอบครัวทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

การจัดพอร์ตประกันชีวิต สำหรับลูกค้ารายใหญ่

Workshop

การใช้ประกันชีวิต และการวิเคราะห์พอร์ตประกันชีวิตลูกค้ารายใหญ่

ระยะเวลา 6  ชั่วโมง  (Offline)
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning + Workshop

ราคาปกติ 15,000 บาท

Early Bird เพียง 13,500 บาท (รวม VAT)

คลิกเพื่อสมัคร