การเตรียมความพร้อม ก่อนวันเกษียณ - Befin Academy

การเตรียมความพร้อม ก่อนวันเกษียณ

เรื่องของการเกษียณและการเตรียมตัวบริหารทรัพย์สินหลังเกษียณถือเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ได้ไกลตัว
จะทำอย่างไรเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินชีวิตในช่วงหลังวัยเกษียณให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการดำเนินชีวิตในช่วงก่อนเกษียณอายุ

วันนี้ได้นำข้อมูลดีๆ จาก ดร.เมธี จันทวิมล จาก CEO & Founder, Befin Academy เรื่องของ “การเตรียมความพร้อมก่อนวันเกษียณ” มานำเสนอ ไปดูกันเลยว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง

1. ประเมินรายจ่าย

สิ่งแรกที่ต้องทำคือประเมินรายจ่ายในชีวิตประจำวันว่าหนึ่งเดือนนั้นใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ปีละเท่าไหร่ เมื่อทราบรายจ่ายแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเงินที่เตรียมไว้ หรือทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่นั้นจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือไม่

2. ประเมินสุขภาพของตนเอง

ก่อนเกษียณเวลาเจ็บป่วยเรามักจะใช้สวัสดิการของบริษัท หรือประกันกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ทำให้ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งหากไม่ได้ตรวจหรือประเมินสุขภาพของตนเอง ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเรื่องสุขภาพนี้จะเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณ

3.หาแหล่งรายได้

ก่อนเกษียณเรามีรายได้หลักมามจากเงินเดือน เราควรต้องมีแหล่งรายได้หลังเกษียณ อาจจะมาได้จากหลายๆทาง เช่น ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน เงินปันผล เงินจากธุรกิจส่วนตัว เงินบำเน็จบำนาญ หรือจะเป็นเงินคืนจากประกันชีวิต

4.จัดการทรัพย์สินที่มีอยู่

การจัดการทรัพย์สินในที่นี้จะต้องรู้ว่า ทรัพย์สินชิ้นใดที่จำเป็นต้องเก็บไว้ และมีทรัพย์สินชิ้นใดที่สามารถขายได้ในอนาคต นี่เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนเกษียณ เนื่องจากทรัพย์สินบางชิ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินได้ แต่บางชิ้นอาจจะสร้างภาระหลังเกษียณ จึงต้องจัดการทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้เรียบร้อย