คนเกษียณ ต้อง ลงทุนหรือไม่ - Befin Academy

คนเกษียณ ต้อง ลงทุนหรือไม่

ก่อนวันเกษียณผู้คนส่วนใหญ่คงมีการวางแผนและประเมินไว้แล้วบ้างว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ให้เพียงพอในการใช้ไปตลอดชีวิต และแน่นอนว่าเงินที่เตรียมไว้สำหรับเกษียณนั้นเพียงพอต่อการเกษียณหรือไม่? ถ้าหากไม่พอ จะมีทางใดที่สามารถทำให้เงินเพียงพอได้บ้าง? การลงทุนเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามเหล่านี้..

คนเกษียณ “ต้อง” ลงทุนหรือไม่

คนเกษียณควรจะแบ่งเงินไปลงทุนบ้าง เนื่องจากว่าเงินที่มีอยู่อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้าย ด้วยวัยเกษียณอาจจะไม่ได้มีรายได้ประจำแล้ว และโดยทั่วไปวัยเกษียณในช่วงอายุ 65 – 85 ปี มักจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดขึ้น ดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอจึงเป็นที่มาว่าคนวัยเกษียณเองก็ควรลงทุนเช่นกัน

การลงทุนของคนวัยเกษียณนั้นควรจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในการนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ คนวัยเกษียณส่วนใหญ่นิยมการฝากเงินเพื่อกินดอกเบี้ยและนำดอกเบี้ยมาใช้ ซึ่งรายได้ตรงนี้อาจจะไม่ได้มากนักแต่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามา

แล้วคนวัยเกษียณควรลงทุนอย่างไร ?

เป็นธรรมดาที่ทุกๆปีจะมีเงินเฟ้อ ทำให้ราคาค่าครองชีพนั้นสูงขึ้น รวมถึงรายจ่ายที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย เพราะฉนั้นวิธีการลงทุนของคนวัยเกษียณควรที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของผลตอบแทนที่จับต้องได้ ไม่ใช่คาดหวังผลตอบแทนสูงๆ แต่จะเป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างกระแสเงินสด สร้างเงินคืนระหว่างทางเพื่อให้คนวัยเกษียณนำมาใช้จับจ่าย ในขณะที่ยังคงรักษาเงินต้นได้อยู่ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับการลงทุนคือต้องรักษาระดับความเสี่ยงไว้ให้พอเหมาะพอสมควรเท่าที่ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงได้

การลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทน 3-4% ต่อปี หรือเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน 2-4% ต่อปี ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้อย่างน้อยก็มีกระแสเงินสดเข้ามา สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ อาจจะลงทุนในกองทุนผสม ที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนใหญ่ได้ หรืออาจจะลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

แต่สำหรับผู้ที่มีเงินก้อน พอที่จะรับความเสี่ยงได้บ้าง แนะนำให้แบ่งเงินที่จะลงทุนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สำหรับใช้จ่ายใน 1-2 ปีข้างหน้า ส่วนที่ 2 อาจจะเป็นการลงทุนพอร์ตระยะกลางเพื่อสร้างกระแสเงินสด และส่วนที่ 3 แบ่งไว้ลงทุนระยะยาว เงินส่วนนี้อาจจะลงทุนในพอร์ตที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นกว่าพอร์ตกลาง เพื่อให้เงินเติบโตมากขึ้น

ในการลงทุนและการจัดสรรพอร์ตมีหลายรูปแบบ โดยที่การลงทุนและการจัดพอร์ตให้เหมาะสมเบื้องต้นนั้นเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คนวัยเกษียณมีเงินใช้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพหลังเกษียณได้ในอนาคต