ติดต่อเรา

ABOUT US

Befin Academy สถาบันเสริมทักษะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจร และพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นอาชีพแห่งอนาคตอีกทั้งเป็นสถาบันที่เสริมทักษะให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ “อยากเห็นคนไทย มีการเงินที่ดีขึ้น” หรือหมายถึงการเงินของคนไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพา “ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ” และพร้อมดูแลเงินของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา


ADDRESS

บริษัท บีฟินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28

อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 


OPENING HOURS

Mon to Fri: 10am-6pm


E-MAIL

admin@befin.academy


PHONE

063 906 5127