ติดต่อเรา

ABOUT US

Befin Academy สถาบันเสริมทักษะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจร และพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินให้เป็นอาชีพแห่งอนาคตอีกทั้งเป็นสถาบันที่เสริมทักษะให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ “อยากเห็นคนไทย มีการเงินที่ดีขึ้น” หรือหมายถึงการเงินของคนไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพา “ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ” และพร้อมดูแลเงินของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.เม เมธี จันทวิมล

AFPTTM,CFWA®,RMA®

ดร.เม เมธี จันทวิมล

AFPTTM,CFWA®,RMA®

Who’s Dr.Mae?

อดีตวิศวกรทีผันตัวจากหนุ่มโรงงานปิโตรเคมี มาเป็นที่ปรึกษาการเงินและนักวางแผนการเงินระดับแนวหน้าของเมืองไทย จนมาสู่การเป็น “โค้ชที่ปรึกษาการเงินหรือ FA Coach” ที่มุ่งเน้นการผลิตที่ปรึกษาการเงินคุณภาพให้กับวงการการลงทุน

ด้วยประสบการณ์สอนที่ผ่านการตกผลึก จนสกัดเป็นความรู้การเงินส่วนบุคคลสู่การบริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล ครอบครัวและในธุรกิจครอบครัว ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางการเงินและศิลป์ของการโค้ช จนเป็นหลักสูตร CIFA ที่จะพัฒนาที่ปรักษาทางการเงินพันธุ์ใหม่ ให้สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
  Missouri University Science & Technology, Rolla, Missouri, USA
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ และ วิศวกรรมเคมี
  Missouri University Science & Technology, Rolla, Missouri, USA
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • CFWA® – Certified Family Wealth Advising, Family Firm Institute, USA
 • AFPTTM – Associate Financial Planner Thailand
  สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • RMA® – Retirement Management Advisor, Investment & Wealth Institute, USA

 

ประสบการณ์การทำงานสายการเงิน

 • 2017 – 2019 Wealth Academy Director, Bank of Ayudhya PLC
 • 2015 – 2017 Head of Product & Marketing for Private Client Group, Phatra Securities, Kiatnakin-Phatra Financial Group
 • 2013 – 2015 Head of Personal Wealth Planning (“Edge” Mass Affluent Segment) Phatra Securities, Kiatnakin-Phatra Financial Group
 • 2007 – 2013 Assistant Managing Director, Head of Wealth Management, Advance Life Insurance PLC
 • 2007 – 2010 Project Director, Advance Solutions & Consulting LTD.
 • 2006 – 2007 Head of Risk Analytics, Risk Management Department, Thai Military Bank PLC

ติดต่อเรา


ADDRESS

บริษัท บีฟินน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28

อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 


OPENING HOURS

Mon to Fri: 10am-6pm


E-MAIL

admin@befin.academy


PHONE

063 906 5127