การจัดกลุ่มลูกค้า สำหรับ FA อย่างไร

การจัดกลุ่มลูกค้า สำหรับ FA อย่างไร

การจัดกลุ่มลูกค้า หมายถึงการจัดให้ลูกค้าที่มีลักษะคล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วการจัดกลุ่มลูกค้านั้นสำคัญกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างไร? เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงิน “จัดเตรียมคำแนะนำ หรือ เตรียมการนำเสนอสำหรับคนแต่ละกลุ่มได้ง่าย ...