สิ่งที่จะปลดล็อคกำแพงของ FA เพื่อให้ลูกค้าเปิดใจ - Befin Academy

สิ่งที่จะปลดล็อคกำแพงของ FA เพื่อให้ลูกค้าเปิดใจ

สิ่งที่จะปลดล็อคกำแพงของ FA เพื่อให้ลูกค้าเปิดใจ

ปัจจุบันชีวิตการทำงานของ FA มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจเป็นเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางตลาด จึงส่งผลให้ปิดการขายลูกค้าได้ยากมากขึ้น

แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ FA หลายคนไม่ได้คำนึงถึงนั้นคือ “กำแพง” ของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าเปิดใจ

Befin Academy จึงแนะนำ 4 สิ่งที่จะมาสิ่งที่จะปลดล็อคกำแพงของ FA เพื่อให้ลูกค้าเปิดใจ

1. ต้องวิเคราะห์และเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
หมายถึงว่า คุณจะต้องเข้าใจถึง Pain Point และเป้าหมายของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ตรงจุด และที่สำคัญต้องสามารถให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะตามมาได้

2. การเตรียมกับเข้าพบลูกค้า
FA ยุคนี้ต้องใส่ใจภาพลักษณ์และทำการบ้านก่อนเข้าพบลูกค้าเสมอ โดยเฉพาะกับลูกค้ารายใหญ่นั้น การเตรียมตัวที่ดีจะสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การสร้าง “ความสัมพันธ์” ที่ดีระหว่าง FA และลูกค้า

3. นำเสนอ Solution ให้ตอบโจทย์ลูกค้า
อีกสิ่งที่เรียกได้ว่าถ้านำเสนอดีก็จะได้ใจลูกค้าไปเต็มๆ และก่อนที่จะนำเสนอได้ตอบโจทย์ คุณจะต้องเข้าใจ Pain Point ของลูกค้าอย่างดี นั้นหมายถึงว่าคุณจะต้องทำการบ้าน และวิเคราะห์ลูกค้าให้มากที่สุด

4. กล้าที่จะก้าวสู่เส้นทางใหม่ๆ ของการเป็น FA
คุณอาจจะต้องทิ้งบางอย่างที่เป็นแนวคิดเดิมๆ และแสวงหามาตรฐานการเป็น FA และดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร เช่น การใช้เครื่องมือทางการเงินที่ทันสมัย การใช้ระบบการลงทุนที่ครบถ้วน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น