หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • เส้นทางสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (33 นาที)
  • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (24 นาที)
  • ทักษะสำคัญของที่ปรึกษาทางการเงิน (23 นาที)
  • หนทางสู่รายได้ 1 ล้านแรกของที่ปรึกษาทางการเงิน (15 นาที)
  • ชี้แนวทางการบริหารทรัพย์สิน (9.30 นาที)
เรียนออนไลน์ได้ทุกที่
ผ่านระบบ E-Learning
ทบทวนได้เมื่อต้องการ
ภายใน 4 เดือน
Coaching อย่างเข้มข้น
ผ่านระบบ Zoom Meeting 2 ชั่วโมง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
(มี License หรือไม่มี License ก็เรียนได้)

ภาพรวมหลักสูตร

“CIFA Module 1: หลักสูตรสู่การปลดล็อกการเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน”
เป็นหลักสูตรพื้นฐานสร้างความเข้าใจสำหรับบุคคลที่สนใจในอาชีพ“ที่ปรึกษาทางการเงิน
และ การวางแผนทรัพย์สินอีกทั้งอาจเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างรายได้สู่หลักล้านต่อปีได้

รายละเอียดหลักสูตร

Finacial Advisor หรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดแบบไม่มีเพดาน สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรือที่ทำเป็นอาชีพรองเพื่อหารายได้เสริมได้หรือแม้ว่าท่านจะเกษียณไปแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้ท่านได้

ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา ทำให้ Befin Academy เห็นถึงความสำคัญของอาชีพรองที่สามารถสร้างได้จากใบอนุญาตสำหรับประกอบอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินที่มีอยู่จึงทำให้ Befin Academy ริเริ่มสร้างหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างรากฐานการประกอบอาชีพผู้ให้คำรึกษาทางการเงินให้แข็งแรงและสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยหลักสูตร Unlock Your Financial Advisor Potential จะมุ่งเน้นความเข้าใจอาชีพ Financial Advisor การที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่จะประสบความสำเร็จ ต้องฝึกปฏิบัติอะไรบ้าง มีทักษะอะไรที่จำเป็นในการทำอาชีพนี้และต้องพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้หลักล้านบาทต่อปีจากอาชีพนี้ได้

**คอร์สนี้ไม่ได้สอนให้ท่านนำความรู้ไปสอบใบอนุญาตแต่สอนให้ท่านนำสิ่งที่มีอยู่ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตัวท่านเอง***

ราคา : Online 999 บาท
ราคา : Online + Coaching 2,990 บาท

ราคา : Online 999 บาท
ราคา : Online + Coaching 2,990 บาท

สมัคร CIFA Module 1