หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • การค้นหาความต้องการลูกค้าอย่างเป็นระบบ
  • การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • การวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้า
  • Workshop #1 “Client Needs Analysis”
  • Workshop #2 “Client Solutions”
  • Workshop #3 “Client Account Planning & Engagement”
ช่วยให้การค้นหาความต้องการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
หลักการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการลูกค้า
เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้า
Workshop เข้มข้นทุกหัวข้อ

ภาพรวมหลักสูตร

Client Needs Analysis หลักสูตรการวิเคราะห์ลูกค้า:
“หลักสูตรการวิเคราะห์ลูกค้า” ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรให้ตรงกับเป้าหมาย
ในการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ผ่านการทำ Workshop และ Case Study

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ Customize ขึ้นสำหรับองค์กต่างๆ ที่ต้องการวิเคระห์ลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินได้อย่างตรงจุด และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถออกแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แต่ละองค์กรต้องการ 

การค้นหาความต้องการลูกค้าอย่างเป็นระบบ

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

การวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้า

Workshop #1 “Client Needs Analysis”

Workshop #2 “Client Solutions”

Workshop #3 “Client Account Planning & Engagement”

ระยะเวลา 6  ชั่วโมง  (Offline)
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning + Workshop

ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด

063-906-5127
Befin Academy
@befin.academy