หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องรู้ในแต่ละช่วงชีวิตใหม่
  • X-Ray งบดุลส่วนบุคคล ก่อนเริ่มชีวิตใหม่
  • ทางเลือกและคำแนะนำในการจัดสรรเงินหลังเกษียณให้มีใช้อย่างเพียงพอ
  • ตัวอย่างการจัดสรรการเงินและทรัพย์สิน ณ วันเกษียณ
  • สิ่งที่คุณควรรู้ และควรระวังหลังเกษียณ
วางแผนเกษียณฉบับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
รู้ทันปัจจัยเสี่ยงในวัยเกษียณ
เครื่องมือการจัดสรรเงินหลังเกษียณ
X-Ray งบดุลส่วนบุคคล

ภาพรวมหลักสูตร

New Beginning New Rertiement Journal หลักสูตรวางแผนเกษียณสำหรับลูกค้าองค์กร 
“หลักสูตรวางแผนเกษียณสำหรับลูกค้าองค์กร” ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณ อาทิ เงินประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ
เพื่อวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อม และเข้าใจการวางแผนเกษียณเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปลดล๊อคคำถาม ที่จะช่วยให้สามารถจัดสรรการเงินหลังเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการให้บุคลากรเตรียมพร้อมก่อนเกษียณ

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องรู้ในแต่ละช่วงชีวิตใหม่

X-Ray งบดุลส่วนบุคคล ก่อนเริ่มชีวิตใหม่

ทางเลือกและคำแนะนำในการจัดสรรเงินหลังเกษียณให้มีใช้อย่างเพียงพอ

ตัวอย่างการจัดสรรการเงินและทรัพย์สิน ณ วันเกษียณ

สิ่งที่คุณควรรู้ และควรระวังหลังเกษียณ

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (Offline)
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning

ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด

063-906-5127
Befin Academy
@befin.academy