รายละเอียดเนื้อหา

การสัมมนาเพื่อวางแผนทางการเงินสำหรับผู้ที่มีเป้าหมาย แต่ยังไม่ทราบว่าจะวางแผนการตั้งเป้าหมายการลงทุนอย่างไร

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประภาส ตันติพิบูลย์ศักดิ์ Director & CIO, Talis Asset Management ผู้มีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 25 ปี มาบอกเล่าประสบการณ์ และแชร์องค์ความรู้การวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • เล่าภาพรวมการลงทุนเพื่ออ่านเกมตลาด วิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางและผลตอบแทนการลงทุน พร้อมเจาะลึกวิธีลงทุนในแบบต่าง ๆ
  • วิเคราะห์และวางแผนการลงทุน การจัดการทรัพย์สินเพื่อเช็กสุขภาพทางการเงิน และพัฒนาแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือทำอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน
  • ออกแบบแผนการลงทุน และตั้งเป้าหมายสำหรับอนาคต และรับผลการวิเคราะห์การวางแผนการลงทุนรายบุคคล

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้กลับไป

1. ผลวิเคราะห์การลงทุนก่อนเกษียณและหลังเกษียณ
          a. ผลวิเคราะห์แผนการลงทุน หากต้องการลงทุนให้ได้ตามเป้าต้องใช้เวลากี่ปี
          b. ผลวิเคราะห์แผนการลงทุน หากต้องการลงทุนให้ได้ตามเป้าภายในเวลาที่กำหนด ต้องลงทุนอย่างไร
2. แนวคิดการพัฒนาการลุงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะกับใคร

  • นักลงทุนมือใหม่ ที่ยังไม่มีเป้าหมาย หรือแผนการลงทุน แต่ต้องการสร้างความมั่นคงและสร้างผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว
  • หัวหน้าครอบครัว ที่ต้องการวางแผนการเงินให้มีเสถียรภาพ สำหรับการดูแลตนเองและคนในครอบครัว
  • นักลุงทุนมือโปร เสริมทักษะ แนวคิด วิธีคิด และอัปเดตเทรนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ 

08.30 – 9.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.    วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน พร้อมเจาะลึกวิธีลงทุนในแบบต่าง ๆ
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.30 น.     วิเคราะห์และวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน พร้อมรับผลการวิเคราะห์การวางแผนรายบุคคล
16.30 – 17.00 น.     ถาม – ตอบ กับผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ : ทีมงานได้จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างให้กับลูกค้าที่สมัครเข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน

100 ล้าน จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป
เริ่มวางแผนตอนนี้

สมัครเลย