Module 2: Build & Scale Your Financial Advisory Service - Befin Academy

Date

มิ.ย. 21 - 22 2021
Expired!

Time

Notes on the time
All Day

Cost

5,000.00THB

Module 2: Build & Scale Your Financial Advisory Service

หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • เส้นทางสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (33 นาที)
  • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (24 นาที)
  • ทักษะสำคัญของที่ปรึกษาทางการเงิน (23 นาที)
  • หนทางสู่รายได้ 1 ล้านแรกของที่ปรึกษาทางการเงิน (15 นาที)
  • ชี้แนวทางการบริหารทรัพย์สิน (9.30 นาที)

The event is finished.

Hourly Schedule

New Day-01

8:15 - 8:45
เหตุการณ์1
เขียนคำอธิบาย
9:15 - 9:45
เหตุการณ์1
เขียนคำอธิบาย เหตุการณ์2