ปิดลูกค้าฉับไว ต้องมุ่งใส่ใจดูแล - Befin Academy

ปิดลูกค้าฉับไว ต้องมุ่งใส่ใจดูแล

อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญกับการ “ใส่ใจและดูและลูกค้า” มากที่สุด ซึ่งส่วนมากแล้วที่ปรึกษาทางการเงินลืมที่จะสนใจและใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้า (ลูกค้า) เพียงเพราะสนใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยไม่ได้สอบถามความต้องการของลูกค้าจริงๆ ซึ่งเมื่อนำเสนอสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการในเชิงลึกของลูกค้าจริงๆ ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

ดังนั้นสิ่งที่ควรใส่ใจคือ “ความต้องการของลูกค้า” ว่าชีวิตของลูกค้าตอนนี้มีปัญหาในเรื่องใด? มี Pain Point ในการลงทุนหรือไม่? หรือบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการลงทุนเลยก็เป็นไปได้

ลูกค้าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น ลูกค้าบางคนอาจจะมีเงินมีการลงทุนอยู่แล้วเพียงแต่ต้องการที่ปรึกษาเท่านั้น หรือลูกค้าบางคนมีเงินอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรให้มีเงินใช้จนถึงหลังเกษียณ หรือลูกค้าบางคนกำลังจะแต่งงานอยากเก็บออมเงินเพื่อใช้ในงานแต่ง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาทักษะเรื่องการฟังและการตั้งคำถามของที่ปรึกษาการเงิน เพื่อนำไปประมวลว่าเราควรทำอย่างไรต่อไป

สุดท้ายการใส่ใจดูแลลูกค้า คือ “การไปนั่งในใจของลูกค้า” หากรู้ถึงปัญหาและเข้าใจว่าจริงๆแล้วลูกค้าอยากให้ช่วยเรื่องอะไร จะทำให้สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และพาลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้

เราต้องเข้าใจอดีตและปัจจุบันเพื่อพาลูกค้าไปให้ถึงอนาคต

“ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องหันมาใส่ใจลูกค้าให้มากขึ้น?”