ที่ปรึกษาการเงิน Archives - Befin Academy

Category Archives: ที่ปรึกษาการเงิน

สิ่งที่จะปลดล็อคกำแพงของ FA เพื่อให้ลูกค้าเปิดใจ

ปัจจุบันชีวิตการทำงานของ FA มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจเป็นเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางตลาด จึงส่งผลให้ปิดการขายลูกค้าได้ยากมากขึ้น
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ FA หลายคนไม่ได้คำนึงถึงนั้นคือ “กำแพง” ของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ถ้าคุณอยากจะให้ลูกค้าเปิดใจ

ขั้นตอนการบริหาร ความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ในการเป็น FA มืออาชีพนั้น จำเป็นจะต้องรู้เรื่องการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพื่อบริการลูกค้า โดยที่ความรู้เรื่องนี้จะนำสู่การวางแผนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ลูกค้าตั้งไว้ โดยขั้นตอนการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินมาฝาก ดังนี้

กว่าจะเป็น FA มืออาชีพ ต้องผ่านด่านอะไรบ้าง

แต่ละอาชีพมีอุปสรรคที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ อาชีพที่ปรึกษา […]

ปิดลูกค้าฉับไว ต้องมุ่งใส่ใจดูแล

อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญกับการ “ใส่ใจและดูและลูกค้า” มากที่สุด ซึ่งส่วนมากแล้วที่ปรึกษาทางการเงินลืมที่จะสนใจและใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้า (ลูกค้า) เพียงเพราะสนใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยไม่ได้สอบถามความต้องการ

4 ข้อผิดพลาดของ FA ในการวิเคราะห์ลูกค้า

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคือ “การวิเคราะห์ลูกค้า” ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยลูกค้ากำหนดเป้าหมายชีวิตและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ แต่เคยไหม? ลูกค้าบางท่านไม่เปิดใจกับที่ปรึกษา

การจัดกลุ่มลูกค้า สำหรับ FA อย่างไร

การจัดกลุ่มลูกค้า หมายถึงการจัดให้ลูกค้าที่มีลักษะคล้ายกันหรือใกล้เคียงกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วการจัดกลุ่มลูกค้านั้นสำคัญกับที่ปรึกษาทางการเงินอย่างไร? เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงิน “จัดเตรียมคำแนะนำ หรือ เตรียมการนำเสนอสำหรับคนแต่ละกลุ่มได้ง่ายขึ้น”