4-6 ชั่วโมง

MONEY PLAYGROUND 101 สร้างนิสัยลูกรักให้เป็นนักออมเงินอย่างถูกวิธี

หลักสูตรการเงิน สำหรับเด็กอายุ 7-10 ขวบ

5 ชั่วโมง

Money Playground 102 เปิดประตูสู่โลกการลงทุนให้ลูกรัก กับ Mr.Messenger

หลักสูตรการเงิน สำหรับเด็กอายุ 9-12 ขวบ

5 ชั่วโมง