ขั้นตอนการบริหาร ความมั่งคั่งส่วนบุคคล - Befin Academy

ขั้นตอนการบริหาร ความมั่งคั่งส่วนบุคคล

ในการเป็น FA มืออาชีพนั้น จำเป็นจะต้องรู้เรื่องการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพื่อบริการลูกค้า โดยที่ความรู้เรื่องนี้จะนำสู่การวางแผนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ลูกค้าตั้งไว้ โดยขั้นตอนการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินมาฝาก ดังนี้

1. ทำ Proposal เพื่อเตรียมนำเสนอลูกค้า

การทำ Proposal จะทำหลังจากการเข้าพบลูกค้า ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลของลูกค้า มาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้า ในส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คัดเลือก Asset Allocation ที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

2. กระบวนการการทำงาน และระยะเวลาในการดำเนินงาน

FA จำเป็นต้องกระบวนการทำงานที่ชัดเจน สามารถอธิบายให้กับลูกค้าได้ชัดเจน เช่น ใช้แพลตฟอร์มอะไร เปิดบัญชีอย่างไร การใช้งานแอพพลิเคชั่นมีอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเวลาลงทุนไปแล้วลูกค้าสามารถเข้ามาดูเองได้ และในขณะเดียวกันเครื่องมือเหล่านี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้อีกด้วย อีกสิ่งที่สำคัญคือ Execution Plan ของพอร์ตการลงทุนว่ามีอะไรบ้าง ทำไมจึงเสนอหน่วยลงทุนนี้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ช่วงระยะเวลาการดำเนินการรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3. รีวิวพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

ในขั้นตอนนี้เป็นการสร้าง Discipline ให้กับ FA เองด้วย ว่าตกลง Discipline ของ FA เป็นแบบใด จะต้องกำหนดการเข้าพบลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำการลงทุน อาจจะมีการสรุปให้ลูกค้าเป็นรายเดือน เป็นรายไตรมาส และรายปี เพื่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน (Rebalance Portfolio) เนื่องจากตลาดมีความผันผวน ซึ่ง FA และลูกค้าอาจจะต้องปรับสัดส่วนลงทุนตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

4. รีวิวแผนการลงทุนประจำปี

ในข้อนี้สามารถทำได้ปีละ 1 หรือ 2 ครั้ง จะทำการประเมินว่าผลการลงทุนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายการลงทุนหรือแผนการเงินที่ได้ทำไว้เดิม มีส่วนใดที่ดีหรือไม่ดีบ้าง ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ลูกค้าตั้งไว้หรือไม่ มีส่วนใดที่ลูกค้าอยากปรับเปลี่ยนบ้างหรือไม่ เรียกได้ว่าเป็นการทบทวนแผนทั้งหมดโดยรวมเพื่อให้ทราบว่าจะต้องจัดปรับแผนการลงทุน ปรับเพิ่ม/ลดเป้าหมายของลูกค้าต่อไปอย่างไร