Befin Tips Archives - Befin Academy

Category Archives: Befin Tips

4 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการแบ่งมรดก

เมื่อจะต้องเริ่ม “จัดการมรดก” นั่นหมายความว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงแล้ว แม้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นจะมีคู่สมรส บุตร และญาติพี่น้องที่จะต้องเป็นผู้รับมรดกตกทอดอยู่แล้วก็ตาม ในการจัดการมรดกนั้นก็มีขั้นตอนสำคัญๆ เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส วันนี้ Befin Academy นำความรู้ ในหัวข้อ “4 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจัดการมรดก” เบื้องต้นมาฝาก มาดูกันว่าต้องรู้อะไรบ้าง

แต่งงานทั้งที 3ปี พร้อมหรือยัง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวนั้นต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลย ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนอย่างดี ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงการเตรียมตัววางแผนการแต่งงานภายในระยะเวลา 3 ปี มาดูกันว่ามีเรื่องใดที่ต้องคำนึงถึงบ้าง

6 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Family Wealth Management

การจัดการทรัพย์สินครอบครัวเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นนับเป็นเรื่องที่ใหญ่และแก้ไขได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีเรื่องของทรัพย์สิน และเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เทรนดฺของ Wealth Management ในปี 2040

ย้อนกลับไป 20 ปีที่แล้ว ถ้าพูดถึงอาชีพ Financial Advisor คงแทบไม่มีใครรู้จัก ตอนนี้ปี 2020 แล้ว ถ้าพูดถึงก็คงเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น มีหลายอย่างเปลี่ยนไปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และเชื่อได้เลยว่า อีก 20 ปีข้างหน้าก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกอย่างแน่นอน

คำแนะนำจากคนที่รวยที่สุดในโลกที่ FA ทุกท่านนำไปใช้ได้

Jeff Bezos เจ้าของอาณาจักร Amazon มักจะได้รับคำถามบ่อยๆ ว่า What’s going to change in the next 10 years? แต่แทบไม่มีใครถามเขาเลยว่า What’s ‘not’ going to change in the next 10 years? ซึ่งจริงๆ แล้วคำถามข้อหลังเป็นคำถามที่สำคัญกว่าคำถามข้อแรกมาก