หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • สิ่งที่ต้องรู้และควรระวังก่อนและหลังเกษียณ
  • หลักการสร้างรายได้หลังเกษียณ (Retirement Income)
  • Case Study : การจัดสรรการเงินและทรัพย์สิน ณ วันเกษียณ
  • X-Ray งบดุลส่วนบุคคลก่อนเริ่มชีวิตใหม่
  • Workshop : ฉบับเต็ม! การใช้ Excel คำนวณ Retirement Income
หลักสูตรกระชับบรรลุเป้าหมายเกษียณใน 1 วัน
หลักการสร้างรายได้หลังเกษียณ
Workshop การคำนวน Retriment Income แบบจัดเต็ม

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Retirement Income Solution for a “Next Normal” Environment :
หลักสูตรวางแผนรายได้เพื่อการเกษียณ
“หลักสูตรวางแผนรายได้เพื่อการเกษียณ” แนะนำการใช้เครื่องมือและวิเคราห์งบดุลส่วนตัว
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับทุกท่านที่ต้องการวางแผนรายได้หลังเกษียณ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
เน้นการใช้เครื่องมือที่เข้าถึงง่าย และสามารถวางแผนเกษียณได้ด้วยตนเอง

แนวทางในการประเมินกองทุนเพื่อการเกษียณ

หลักการสร้างรายได้หลังเกษียณ

แหล่งรายได้ หรือ อาชีพ ที่เหมาะสมหลังเกษียณ

X-Ray งบดุลส่วนบุคคล

สิ่งที่คุณควรรู้ และควรระวัง ในการเกษียณ

Case Study : การจัดสรรการเงินและทรัพย์สิน ณ วันเกษียณ

Workshop : การใช้ excel ในการคำนวณและวางแผนหลังเกษียณ

ระยะเวลา 6  ชั่วโมง  (Offline)
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning + Workshop

ราคาปกติ 9,900 บาท

Early Bird เพียง 8,910 บาท (รวม VAT)

คลิกเพื่อสมัคร

ดร.เมธี จันทวิมล

AFPTTM, CFWA®, RMA®, Befin CEO, Financial Advisor Expert

“Wealth Coach หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง”

ดร.เมธี จันทวิมล

AFPTTM, CFWA®, RMA®, Befin CEO, Financial Advisor Expert

“Wealth Coach หนนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง”

ประวัติผู้สอน

เส้นทางสู่ CIFA

2021-01-27
CIFA Certificate

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA
เมื่อคุณเรียนจบครบทั้ง 3 Module

 

เส้นทางสู่ CIFA

2021-01-27
CIFA Certificate

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA
เมื่อคุณเรียนจบครบทั้ง 3 Module